AWIT sa AWA+13 going BLUE EYE ^^
masyadong mahirap para samin yung trese awa kaysa onse awa para maka pag upgrade to BLUE EYE ^^